Privacy Verklaring

Gebr. Ditmar
Zuiderkoggeweg 2C
1607 MV Hem
Kvk: 65785908
Telefoon: 06-27075095
Contact via website: gebroedersditmar.nl

Persoonsgegevens die worden verwerkt

Gebr. Ditmar kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten Gebr. Ditmar en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Gebr. Ditmar verstrekt. Gebr. Ditmar kan de volgende persoonsgegevens verwerken:
– Uw voor- en achternaam
– Uw adresgegevens
– Uw telefoonnummer
– Uw e-mailadres
Etc.

Waarom verwerkt Gebr. Ditmar deze gegevens?

Gebr. Ditmar verwerkt uw persoonsgegevens om contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.

Daarnaast kan Gebr. Ditmar uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit de bestelling, bewerking en levering van goederen.

Hoe lang worden gegevens door Gebr. Ditmar bewaard?

Gebr. Ditmar bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

Indien er een overeenkomst is aangegaan, worden gegevens gedurende de wettelijke termijn van 7 jaar bewaard.

Delen met anderen

Gebr. Ditmar verstrekt uw persoonsgegevens alleen aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke of fiscale verplichting. Daartoe heeft Gebr. Ditmar verwerkingsovereenkomsten gesloten, waarin dit geregeld is.

Website

Op de website is een contactformulier beschikbaar. Er zijn 4 invulvelden:
1. Naam
2. Emailadres
3. Onderwerp
4. Het bericht
Uitsluitend deze 4 gegevens worden naar het emailadres van Gebr. Ditmar verzonden en
verder niet op de website bewaard. Er worden geen gegevens bijgehouden van uw IP-adres
etc. en er worden geen gegevens aan Google Analytics doorgegeven.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar Gebr. Ditmar zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Beveiligen

Gebr. Ditmar neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Gebr. Ditmar verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Gebr. Ditmar.

Gebr. Ditmar is als volgt te bereiken:
Zuiderkoggeweg 2C 1607 MV Hem
Telefoon: 06-27075095
Email: info@gebroedersditmar.nl